Opleveringskeuringvergelijk.nl
De vergelijk website voor een opleveringskeuring

Is mijn nieuwbouwwoning legionellaveilig?

Er worden nog geregeld fouten gemaakt tijdens de ontwerp en/of bouwfase van gebouwen die kunnen leiden tot legionellabesmetting. Er kunnen meer besmettingen voorkomen worden wanneer ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot legionella naleven. Er is nog steeds onvoldoende aandacht voor de veilige aanleg en beheer van leidingwaterinstallaties. Het drinkwaterinstallatie moet ontworpen worden conform de NEN 1006. In de praktijk blijkt dat niet alle installaties aan deze norm voldoen. U kunt ervoor kiezen dat u een gecertificeerd adviseur (BRL-6010) tijdens het gehele bouwtraject laat meekijken of het drinkwaterinstallatie wordt ontworpen en aangelegd volgens de NEN 1006. De adviseur kan u tevens adviseren over de aanlegwijze. Dit kan veel onnodig beheer of herstelwerk voorkomen.

nieuwbouwwoning legionellaveilig def.jpg


Opleveringskeuring nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2013 ruim 3.623 aanvragen - Totaal 210 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7