Opleveringskeuringvergelijk.nl
De vergelijk website voor een opleveringskeuring

Regelgeving met betrekking tot ventilatie voor een nieuwbouwwoning

Als u in een nieuwbouwwoning gaat wonen of als u gaat verbouwen dan krijgt u te maken met wetgeving voor ventilatie. Alle wet- en regelgeving met betrekking tot ventilatiesystemen staat vermeld in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is ingesteld om veiligheid en gezondheid te waarborgen dus ook voor een gezond binnenmilieu. Deze regels zijn vervolgens weer vastgelegd in de EPN-normering (NEN1087 voor nieuwbouw en NEN8087 voor bestaande bouw).


Waarom is ventilatie belangrijk
Woningen worden steeds beter geïsoleerd. Hierdoor blijft de warmte langer binnen en de kou buiten. Dit is goed voor het milieu aangezien we op deze manier minder natuurlijke energiebronnen nodig hebben voor het verwarmen van woningen. Het blijft daarnaast wel belangrijk dat er voldoende zuurstofrijke lucht in de woning komt en dat de uitgeademde vochtige lucht weer naar buiten verdwijnt. Zo krijg je een gezond binnenklimaat en daarom is goede ventilatie zo belangrijk.

Uit onderzoek blijkt dat binnenlucht vaak viezer is dan buitenlucht. Genoeg reden om het ventilatiesysteem van uw nieuwbouwwoning goed te laten checken. Lees dan ook goed de handleiding van het mechanische of balansventilatie systeem. Goede ventilatie is belangrijk voor uw gezondheid.


Kwaliteitseisen ventilatie
De luchtverversing in woningen is vaak onvoldoende. Dit komt o.a. door onjuist gebruik van ventilatiesystemen. Maar diverse onderzoeken laten ook zien dat ongeveer 50% van de opgeleverde ventilatiesystemen niet voldoet aan de minimum kwaliteitseisen. Vaak weet de bewoner dit nog niet eens. Belang van goede ventilatie realiseert men pas bij bijvoorbeeld gezondheidsklachten waar deze tekortkomingen toe kunnen leiden.

Een ventilatiesysteem van een nieuwbouwwoning moet aan de volgende eisen voldoen:
- Langs droge ruimtes zoals woonkamer, slaapkamer moet er verse lucht in de woning worden binnen gebracht
- Door de tussenruimtes zoals een gang en trappenhal moet de lucht naar de natte ruimtes (keuken, badkamer) kunnen stromen
- Afvoeren van vochtige, vervuilde lucht uit natte ruimtes
- Tegen gaan van grote energieverliezen

Kijkend naar bovenstaande punten komt in nieuwbouwwoningen vooral mechanische ventilatie (met natuurlijke luchtaanvoer) en balansventilatie voor.


Mechanische ventilatie met natuurlijke luchtaanvoer
Hoe werkt dit ventilatiesysteem:
- Natuurlijke aanvoer van verse buitenlucht. Dit gaat via roosters in ramen en muren van droge ruimtes zoals woonkamer en slaapkamers.
- Mechanische afvoer van vervuilde binnenlucht. Dit gaat via een ventilator die de vervuilde lucht afvoert via roosters in natte ruimtes zoals keuken, badkamer en toilet.


Onderhoud mechanische ventilatie
Bij mechanische ventilatiesystemen is het nodig om de roosters en ventielen minstens een keer per jaar schoon te maken. Eens per twee jaar is het bij dit systeem nodig om onderhoud te laten uitvoeren aan de ventilatie unit en het is belangrijk om eens per vier jaar het hele systeem te laten controleren. Daarnaast heb je ook nog het onderhoud van de ventilatie kanalen. Dat moet eens per acht jaar plaatsvinden.


Balansventilatie
Hoe werkt dit ventilatiesysteem:
- Mechanische aanvoer van verse buitenlucht. Dit gaat met een ventilator die de buitenlucht aanzuigt via ventielen op het dak of in de muur. De verse lucht komt terecht in droge ruimtes zoals woonkamer en slaapkamers.
- Mechanische afvoer vervuilde binnenlucht. Dit gaat met een ventilator die de vervuilde lucht afvoert via ventielen in natte ruimtes zoals keuken, badkamer en toilet.

Zowel de aanvoer als afvoer gebeurt dus mechanisch bij balansventilatie. Er komen geen roosters in ramen of muren aan te pas.
Dit systeem werkt met warmterecuperatie. Met een warmtewisselaar wordt de warmte van de afgevoerde lucht overgedragen op de toegevoerde koude lucht. Daardoor is er minder energieverlies en ervaar je minder koude tocht.


Onderhoud balansventilatie
Bij balansventilatie is het belangrijk om de filters vier keer per jaar te onderhouden. Het advies is om twee keer per jaar te stofzuigen en twee keer per jaar te vervangen. De ventielen moeten één keer per jaar worden schoongemaakt en daarnaast is het nodig om eens per twee jaar onderhoud te laten uitvoeren aan de ventilatie unit. Net als bij mechanische ventilatie is het bij balansventilatie belangrijk om eens in de acht jaar de kanalen te laten schoonmaken.


Voorkeur voor balansventilatie
Balansventilatie is een betere keus dan mechanische ventilatie. Balansventilatie is namelijk een veel energiezuiniger systeem. Daarnaast is de luchtkwaliteit beter en geeft deze ventilatie minder warmteverlies. Er is geen koud tochtgevoel en dit systeem geeft minder lawaai.

Regelgeving mbt ventilatie nieuwbouwwoning_1.jpg

Regelgeving mbt ventilatie nieuwbouwwoning_2.jpg


Opleveringskeuring nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2013 ruim 3.623 aanvragen - Totaal 210 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7